Adwokat Janusz Długopolski jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ponadto odbył studia politologiczne. Ukończył aplikację sądową, a następnie odbył aplikację adwokacką pod patronatem Mecenasa Zbigniewa Dyki. Wykonywanie zawodu adwokata rozpoczął w roku 1985 - początkowo w Zespole Adwokackim nr 10 w Krakowie, a następnie od 1993 r. w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Angażuje się w działalność samorządu adwokackiego - pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie przez dwie kadencje, a następnie sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. Aktualnie jest Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Krakowie.

Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach gospodarczych, w tym także obroną oskarżonych w sprawach karnych gospodarczych, a ponadto szeroko rozumianą obsługą procesów inwestycyjnych, w tym plany i pozwolenia oraz umowy o roboty budowlane i roszczenia z nich wynikające.

Jako wieloletni pełnomocnik Polskich Kolei Linowych w Zakopanem, a także były zawodnik w narciarstwie alpejskim, zajmuje się również roszczeniami z tytułu wypadków w sporcie, w szczególności na stokach narciarskich.

Społecznie przygotował projekt założeń do ustawy pod nazwą "Prawo szlaku" dotyczącej udostępniania terenów dla potrzeb turystyki i rekreacji.

Adwokaci współpracujący z kancelarią    |    Aplikanci adwokaccy